2019-2022 Poliarimetrinė netiesinė mikroskopija biomedicininiams tyrimams ir vėžio diagnostikai

2021-07-31 10:24

,,Poliarimetrinė netiesinė mikroskopija biomedicininiams tyrimams ir vėžio diagnostikai“ (LMT projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“) (2019-2022). Projekto vadovas prof. Virginijus Barzda, bendradarbiaujama su prof. Dariumi Abramavičiumi.