2018-2022 Pažangių optoelektronikos medžiagų kūrimas taikant išmaniąją molekulių inžineriją

2021-07-31 07:42

Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje (SMART) (01.2.2-LMT-K-718) ,,Pažangių optoelektronikos medžiagų kūrimas taikant išmaniąją molekulių inžineriją” (2018-2022), projekto vadovas prof. Saulius Juršėnas.