p2021

2021-2022 Joninių skysčių ir vandens mišinių struktūros ir BMR spektrų modeliavimas

LMT finansuojamas Studentų mokslinės praktikos projektas nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0222 “Joninių skysčių ir vandens mišinių struktūros ir BMR parametrų modeliavimas” (2021-09-01 iki 2022-03-31), projekto vadovas doc. Kęstutis Aidas.


2018-2022 Vandeninių Na-jonų technologijų tyrimai ir taikymai energijos kaupimui (NaAquaCell)

„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“. ,,Vandeninių Na-jonų technologijų tyrimai ir taikymai energijos kaupimui (NaAquaCell)” projektas (nuo 2018-11-05 iki 2022-11-04, vadovas doc. Linas Vilčiauskas).


2021 Katijonų dinamikos dimetilamonio cinko-formiato [(CH3)2NH2][Zn(HCOO)3] (DMAZn) metalo-organiniame karkase tyrimas molekulių dinamikos metodais

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklė „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose. ,,Katijonų dinamikos dimetilamonio cinko-formiato [(CH3)2NH2][Zn(HCOO)3] (DMAZn) metalo-organiniame karkase tyrimas molekulių dinamikos metodais” projektas (2021 07 05 – 2021 08 31, vadovas doc. Linas Vilčiauskas).


2020–2022 Molekuliniai fotosintetinės šviesorankos ir reguliacijos mechanizmai

LMT mokslininkų grupių projektas ,,Molekuliniai fotosintetinės šviesorankos ir reguliacijos mechanizmai” (2020-2022), projekto vadovas prof. Leonas Valkūnas.


2020-2022 EuroCC and CASTIEL

‘National Competence Centres in the framework of EuroHPC’ — ‘EUROCC‘ Nr. 951732 — EUROCC — H2020-JTI-EuroHPC-2019-2, vadovas doc. Mindaugas Mačernis (VU).

CASTIEL- Coordination and Support for National Competence Centres on a European Level (MEMBERSHIP).


2020-2023 MAGNETO-PLAZMONINĖS NANODALELĖS BIOLOGINIŲ PAVIRŠIŲ SERS

Projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 01.2.2-LMT-K-718 priemonės veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“, ,,MAGNETO-PLAZMONINĖS NANODALELĖS BIOLOGINIŲ PAVIRŠIŲ SERS” (2020-2023), projekto vadovas prof. habil. dr. Gediminas Niaura.


2020-2022 Optinių sužadinimų evoliucija heterogeniniuose molekulių dariniuose

LMT Mokslininkų grupių grupių projektas ,,Optinių sužadinimų evoliucija heterogeniniuose molekulių dariniuose” (S-MIP-20-47) (2020-2022). Projekto vadovas- prof. Darius Abramavičius.


2020-2022 Sistemų biologijos metodai ląstelių elektroporacijai ir su ja susijusiems procesams modeliuoti ir analizuoti

“Sistemų biologijos metodai ląstelių elektroporacijai ir su ja susijusiems procesams modeliuoti ir analizuoti”, LMT sutartis Nr. S-MIP-20-29 (2020-2022), projekto vadovas prof. Gintautas Saulis.


2019-2022 Naujos kartos fluorescuojantys klampos jutikliai

Lietuvos mokslo tarybos mokslininkų grupių projektas: „Naujos kartos fluorescuojantys klampos jutikliai“, sutarties Nr. P-MIP-19-211 (2019-2022), vadovas doc. Aurimas Vyšniauskas.


2019-2022 Poliarimetrinė netiesinė mikroskopija biomedicininiams tyrimams ir vėžio diagnostikai

,,Poliarimetrinė netiesinė mikroskopija biomedicininiams tyrimams ir vėžio diagnostikai“ (LMT projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“) (2019-2022). Projekto vadovas prof. Virginijus Barzda, bendradarbiaujama su prof. Dariumi Abramavičiumi.