p2020

2018-2022 Vandeninių Na-jonų technologijų tyrimai ir taikymai energijos kaupimui (NaAquaCell)

„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“. ,,Vandeninių Na-jonų technologijų tyrimai ir taikymai energijos kaupimui (NaAquaCell)” projektas (nuo 2018-11-05 iki 2022-11-04, vadovas doc. Linas Vilčiauskas).


2019-2020 Na-Mn-Ti-PO4 sistemos fazinės diagramos analizė naudojantis pirminių principų skaičiavimais

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklė „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose” ,,Na-Mn-Ti-PO4 sistemos fazinės diagramos analizė naudojantis pirminių principų skaičiavimais”  projektas (2019 10 11 – 2020 04 30, vadovas doc. Linas Vilčiauskas).


2020–2022 Molekuliniai fotosintetinės šviesorankos ir reguliacijos mechanizmai

LMT mokslininkų grupių projektas ,,Molekuliniai fotosintetinės šviesorankos ir reguliacijos mechanizmai” (2020-2022), projekto vadovas prof. Leonas Valkūnas.


2020-2022 EuroCC and CASTIEL

‘National Competence Centres in the framework of EuroHPC’ — ‘EUROCC‘ Nr. 951732 — EUROCC — H2020-JTI-EuroHPC-2019-2, vadovas doc. Mindaugas Mačernis (VU).

CASTIEL- Coordination and Support for National Competence Centres on a European Level (MEMBERSHIP).


2020-2023 MAGNETO-PLAZMONINĖS NANODALELĖS BIOLOGINIŲ PAVIRŠIŲ SERS

Projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 01.2.2-LMT-K-718 priemonės veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“, ,,MAGNETO-PLAZMONINĖS NANODALELĖS BIOLOGINIŲ PAVIRŠIŲ SERS” (2020-2023), projekto vadovas prof. habil. dr. Gediminas Niaura.


2020-2022 Optinių sužadinimų evoliucija heterogeniniuose molekulių dariniuose

LMT Mokslininkų grupių grupių projektas ,,Optinių sužadinimų evoliucija heterogeniniuose molekulių dariniuose” (S-MIP-20-47) (2020-2022). Projekto vadovas- prof. Darius Abramavičius.


2020-2022 Sistemų biologijos metodai ląstelių elektroporacijai ir su ja susijusiems procesams modeliuoti ir analizuoti

“Sistemų biologijos metodai ląstelių elektroporacijai ir su ja susijusiems procesams modeliuoti ir analizuoti”, LMT sutartis Nr. S-MIP-20-29 (2020-2022), projekto vadovas prof. Gintautas Saulis.


2019-2022 Naujos kartos fluorescuojantys klampos jutikliai

Lietuvos mokslo tarybos mokslininkų grupių projektas: „Naujos kartos fluorescuojantys klampos jutikliai“, sutarties Nr. P-MIP-19-211 (2019-2022), vadovas doc. Aurimas Vyšniauskas.


2019-2022 Poliarimetrinė netiesinė mikroskopija biomedicininiams tyrimams ir vėžio diagnostikai

,,Poliarimetrinė netiesinė mikroskopija biomedicininiams tyrimams ir vėžio diagnostikai“ (LMT projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“) (2019-2022). Projekto vadovas prof. Virginijus Barzda, bendradarbiaujama su prof. Dariumi Abramavičiumi.


2018-2022 Pažangių optoelektronikos medžiagų kūrimas taikant išmaniąją molekulių inžineriją

Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje (SMART) (01.2.2-LMT-K-718) ,,Pažangių optoelektronikos medžiagų kūrimas taikant išmaniąją molekulių inžineriją” (2018-2022), projekto vadovas prof. Saulius Juršėnas.