2013

Modeling of Fluorescence Quenching by Lutein in the Plant Light-Harvesting Complex LHCII

Modeling of Fluorescence Quenching by Lutein in the Plant Light-Harvesting Complex LHCII
C. D. P. Duffy, J. Chmeliov, M. Macernis, J. Sulskus, L. Valkunas, and A. V. Ruban
The Journal of Physical Chemistry B 2013 117 (38), 10974-10986
DOI: 10.1021/jp3110997


Excitation Energy Transfer and Quenching in a Heterodimer: Applications to the Carotenoid–Phthalocyanine Dyads

Excitation Energy Transfer and Quenching in a Heterodimer: Applications to the Carotenoid–Phthalocyanine Dyads
V. Balevičius, Jr., A. Gelzinis, D. Abramavicius, and L. Valkunas
The Journal of Physical Chemistry B 2013 117 (38), 11031-11041
DOI: 10.1021/jp3118083


Tight-binding model of the photosystem II reaction center: application to two-dimensional electronic spectroscopy.

Andrius Gelzinis, Leonas Valkunas, Franklin D Fuller, Jennifer P Ogilvie, Shaul Mukamel, Darius Abramavicius
Tight-binding model of the photosystem II reaction center: application to two-dimensional electronic spectroscopy.
New Journal of Physics 15 (2013) 075013


Electron-impact direct double ionization

V. Jonauskas, A. Prancikevičius, Š. Masys, A. Kynienė
Electron-impact direct double ionization
(Submitted on 28 Nov 2013)
arXiv:1311.7415 [physics.atom-ph]


Vario ir alavo molekulinių kompleksų modeliavimas kvantinės chemijos metodais polieterių aplinkoje.

Pavel Brižis. Cu and Sn Complex Modelling Using Quantum Chemistry Methods in Various Polyether Environments. Vario ir alavo molekulinių kompleksų modeliavimas kvantinės chemijos metodais polieterių aplinkoje. Kursinis darbas (vad. Mindaugas Mačernis). 2013


Kvantinės chemijos skaičiavimų rezultatų duomenų bazė ir informacinė sistema.

Ruslan Karpovič. The Database and Information System for the results of the Quantum Chemical calculations. Kvantinės chemijos skaičiavimų rezultatų duomenų bazė ir informacinė sistema. Pagrindinių studijų baigiamasis darbas (vad. Mindaugas Mačernis). 2013


TEORINIS RESTRIKCIJOS ENDONUKLEAZĖS DNR SEKOS ATPAŽINIMO CENTRO MODELIAVIMAS.

Gytis Bašinskas. TEORINIS RESTRIKCIJOS ENDONUKLEAZĖS DNR SEKOS ATPAŽINIMO CENTRO MODELIAVIMAS. Mokslinis tiriamasis darbas III (vad. Mindaugas Mačernis). 2013


BCNI RESTRIKCIJOS ENDONUKLEAZĖS DNR SEKOS ATPAŽINIMO ANALIZĖ KVANTINĖS CHEMIJOS METODAIS

Gytis Bašinskas. Analysis of the DNA sequence recognition of the BcnI restriction endonuclease by quantum chemistry methods, BCNI RESTRIKCIJOS ENDONUKLEAZĖS DNR SEKOS ATPAŽINIMO ANALIZĖ KVANTINĖS CHEMIJOS METODAIS. Magistrantūros studijų baigiamasis darbas (vad. Mindaugas Mačernis). 2013


Kvantinės chemijos skaičiavimų rezultatų duomenų bazės projektavimas ir kūrimas.

Ruslan Karpovič. Design and development of the database for Quantum Chemical calculations. Kvantinės chemijos skaičiavimų rezultatų duomenų bazės projektavimas ir kūrimas. Kursinis darbas (vad. Mindaugas Mačernis). 2013


Darbai 2011-2013

Various works: 2011-2013.pdf