2012

Electronic Spectra of Structurally Deformed Lutein

Electronic Spectra of Structurally Deformed Lutein
Mindaugas Macernis, Juozas Sulskus, Christopher D. P. Duffy, Alexander V. Ruban, and Leonas Valkunas
The Journal of Physical Chemistry A 2012 116 (40), 9843-9853
DOI: 10.1021/jp304363q


Quantum chemical studies of photochromic properties of benzoxazine compound,

Stepas Toliautas, Juozas Sulskus, Leonas Valkunas, Mikas Vengris,
Quantum chemical studies of photochromic properties of benzoxazine compound,
Chemical Physics, Volume 404, 24 August 2012, Pages 64-73, ISSN 0301-0104,
DOI:10.1016/j.chemphys.2012.03.006.


POLIETERIŲ MOLEKULINIŲ KOMPLEKSŲ SU VARIU IR ALAVU MODELIAVIMAS KVANTINĖS CHEMIJOS METODAIS

Julija Litvaitytė. Quantum chemical modeling of molecular complexes of polyethers with copper and tin. POLIETERIŲ MOLEKULINIŲ KOMPLEKSŲ SU VARIU IR ALAVU MODELIAVIMAS KVANTINĖS CHEMIJOS METODAIS. Baigiamasis darbas (vad. Mindaugas Mačernis).


Polieterių elekrocheminės elgsenos ant vario ir alavo elektrodų modeliavimas kvantinės chemijos metodais.

Julija Litvaitytė. Polieterių elekrocheminės elgsenos ant vario ir alavo elektrodų modeliavimas kvantinės chemijos metodais. Kursinis darbas (vad. Mindaugas Mačernis). 2012


Bakteriorodopsino fotociklo pradinių būsenų struktūrų analizė.

Rimvydas Jasinkas. Structure Analysis of Bacteriorohodopsin Photocycle Initial States. Bakteriorodopsino fotociklo pradinių būsenų struktūrų analizė. Magistro studijų kursinis darbas (vad. Mindaugas Mačernis). 2012


DNR sekos atpažinimo restrikcijos endonukleazėje modeliavimas kvantinės chemijos metodais.

Gytis Bašinskas. Quantum Chemical Modeling of the DNA Sequence Recognition Mechanism in Restriction Endonuclease. DNR sekos atpažinimo restrikcijos endonukleazėje modeliavimas kvantinės chemijos metodais. Mokslinis tiriamasis darbas I (vad. Mindaugas Mačernis). 2012


DNR SEKOS KIRPIMO MECHANIZMO BCNI RESTRIKCIJOS ENDONUKLEAZĖJE ANALIZĖ

Gytis Bašinskas. The analyzation of DNA sequence cleavage in BcnI restriction endonuclease. DNR SEKOS KIRPIMO MECHANIZMO BCNI RESTRIKCIJOS ENDONUKLEAZĖJE ANALIZĖ. Mokslinis tiriamasis darbas II (vad. Mindaugas Mačernis).


Darbai 2011-2013

Various works: 2011-2013.pdf