2011

Darbai 2011-2013

Various works: 2011-2013.pdf


APLINKOS POVEIKIS FOTOINDUKUOTIEMS REIŠKINIAMS ORGANINĖSE MOLEKULĖSE

Mindaugas Mačernis. ENVIRONMENTAL EFFECTS ON PHOTOINDUCED PROCESSES IN ORGANIC MOLECULES. (APLINKOS POVEIKIS FOTOINDUKUOTIEMS REIŠKINIAMS ORGANINĖSE MOLEKULĖSE). Doctoral dissertation. 2011